Menu
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม


     ข่าวประชาสัมพันธ์       
               12/มิ.ย./63 นักเรียนหอพักในที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอใน ระหว่างเรียนปรับพื้นฐาน สามารถเข้าพักได้ โดย ม. 4 เข้าพักระหว่าง วันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 ม.1 เข้าพักระหว่าง วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2563 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ระหว่างเข้าพักในการเรียนปรับพื้นฐาน ของใช้ส่วนตัว,เสื้อผ้า,เครื่องนอน (ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม, มุ้ง) และ อุปกรณ์การเรียน
               12/มี.ค./63 เปิดรับสมัครเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0818837747 ติดต่อครูเนตรชนก รายละเอียดเพิ่มเติม

      ข่าวกิจกรรม     
กิจกรรม1
กิจกรรม2
กิจกรรม3
กิจกรรม4